Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

XI Zjazd Oddziału Gminnego

Odsłony: 717

W sobotę 16 kwietnia na remizie OSP Łęki odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Kętach. Głównym celem Zjazdu był wybór władz oddziału gminnego na nową pięcioletnią kadencję. W obecności zaproszonych gości - Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie - jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu druha Edmunda Kalfasa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie - jednocześnie Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu druha Jerzego Obstarczyka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu brygadiera Piotra Filipka, Radnej Rady Powiatu Oświęcimskiego pani Ewy Płonki, Burmistrza Gminy Kęty pana Krzysztofa Jana Klęczara i jego zastępców - panów Rafała Ficonia i Marcina Śliwy, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętach pana Marka Nycza, Sołtysa Sołectwa Łęki pana Andrzeja Drabka, dyrektora Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Bielanach pana Dariusza Mędrzaka, przedstawicieli Policji oraz członków Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej mijającej kadencji obradowało 46 delegatów z 8 jednostek OSP naszej gminy.

Po wysłuchaniu sprawozdań Prezesa ZOG druha Bolesława Pawia, Komendanta Gminnego druha Józefa Szafrana oraz druha Wiesława Gabrysia - sekretarza Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W swoim wystąpieniu Prezes Paw podziękował za współpracę i wręczył pamiątkowe statuetki przedstawicielom wszystkich jednostek OSP gminy Kęty, Burmistrzowi Gminy Kęty, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kętach, Komendantowi Powiatowemu PSP oraz druhowi Janowi Christowi, Honorowemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kętach, wieloletniemu kronikarzowi strażackich uroczystości.

W przerwie obrad miłym akcentem Zjazdu było wręczenie kwiatów i pamiątkowych upominków przez Burmistrza Gminy Kęty oraz delegację strażaków z Komendantem Gminnym na czele dla pani Teresy Jodłowieckiej - Jekiełek, która przez ponad 20 lat swojej pracy w Urzędzie Gminy Kęty zajmowała się Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, a która w tym roku przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Po wznowieniu obrad przystąpiono do wyborów nowych władz. Wyłoniono władze Oddziału Gminnego w następującym składzie:

1. Zarząd Oddziału Gminnego:

Prezes - Mariusz Handzlik,
Komendant Gminny - Józef Szafran,
Wiceprezes - Krzysztof Kućka,
Sekretarz - Krzysztof Szczypka,
Skarbnik - Edward Cegielski,
Członek Prezydium - Ewa Jonkisz,
Członek Prezydium - Tomasz Chowaniec,
Członek Zarządu - Henryk Pawlusiak,
Członek Zarządu - Jerzy Wójcicki,
Członek Zarządu - Marek Migas,
Członek Zarządu - Paweł Matejko,
Członek Zarządu - Jan Wołoszyn,
Członek Zarządu - Jerzy Wołoszyn,
Członek Zarządu - Wojciech Błasiak,
Członek Zarządu - Jarosław Kierczak,
Członek Zarządu - Zdzisław Urbańczyk,
Członek Zarządu - Paweł Wójcik,
Członek Zarządu - Jacek Jonkisz,
Członek Zarządu - Sławomir Wadoń,
Członek Zarządu - Andrzej Kaleta,
Członek Zarządu - Wojciech Grygierczyk,
Członek Zarządu - Artur Suski,
Członek Zarządu - Rafał Mendyk.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego

Przewodniczący - Sebastian Grunwald,
Wiceprzewodniczący - Stanisław Kowalski,
Sekretarz - Bartłomiej Matusiak,
Członek - Lech Dusik,
Członek - Łukasz Krawczyk.
3. Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu:

Henryk Pawlusiak,
Marek Migas,
Jan Wołoszyn,
Tomasz Chowaniec
Zdzisław Urbańczyk,
Jacek Jonkisz,
Andrzej Kaleta,
Artur Suski,
Mariusz Handzlik,
Józef Szafran,
Krzysztof Kućka,
Krzysztof Szczypka.
4. Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oświęcimiu:

Mariusz Handzlik,
Józef Szafran,
Krzysztof Kućka,
Artur Suski.

Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za pracę i poświęcenie na rzecz wspólnego strażackiego dobra, nowo wybranym gratulujemy i życzymy siły i wytrwałości w pracy.

Joomla 2.5 Templates designed by InMotion Hosting Reviews